Strona główna - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” realizuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski wraz z partnerem Caritas Polska, w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 rok – 30.09.2020 rok

Cel główny projektu: Podniesienie standardów usług integracyjnych na rzecz obywateli państw trzecich w województwie warmińsko-mazurskim.

Projekt jest ukierunkowany na realizację zadań adresowanych do cudzoziemców obywateli państw spoza Unii Europejskiej i do  grup zawodowych mających kontakt z obywatelami państw trzecich oraz podniesienie standardów usług integracyjnych w województwie warmińsko-mazurskim i pogłębienie integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Działania projektu prowadzone przez partnera projektu CARITAS Polska obejmują m.in.:

  • stworzenie i funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych. Punkty zlokalizowane będą w Olsztynie oraz dwa punkty wyjazdowe w Elblągu i Ełku uruchamiane w ramach zgłaszanych potrzeb,
  • wsparcie socjalno-bytowe, psychologiczne, edukacyjne, zawodowe, prawne jak i międzykulturowe,
  • przeprowadzenie kursów języka polskiego z elementami historii i kultury polskiej oraz kursu adaptacyjnego dla w/w grupy osób,
  • wsparcie szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
  • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla instytucji i organizacji pracujących na rzecz obywateli państw trzecich,
  • przeprowadzenie szkoleń i pogłębianie wiedzy dla pracodawców na temat obywateli państw trzecich na polskim rynku pracy,
  • prowadzenie informacyjnej strony internetowej j. polskim i 3 językach obcych (angielskim, rosyjskim, ukraińskim): http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/

W ramach projektu rozpowszechniane są wśród grup stanowiących beneficjentów końcowych informacje o terminach, miejscach i wynikach  poszczególnych działań realizowanych w projekcie, w tym o terminach rozpoczęcia szkoleń, kursów, możliwych formach wsparcia oraz godzinach funkcjonowania  punktów informacyjno-doradczych. Udostępniane będą do pobrania formularze i oświadczenia wykorzystywane w realizacji projektu oraz rozpowszechniane będą informacje teleadresowe podmiotów, które mają za zadanie wsparcie cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

INFORMACJE O REGIONIE

Liczba obywateli państw trzecich w województwie warmińsko-mazurskim wynosi około 5063 osoby, z czego ponad połowa, 2323 osób, to obywatele Ukrainy. Dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców
W 2017 r.  wydano 5.236 zezwoleń na pracę cudzoziemca, w tym 4.866 obywatelom Ukrainy, natomiast w I półroczu 2018 r. ogółem wydano 2.549 zezwoleń na pracę.
W 2017 r. w województwie warmińsko-mazurskim obywatelom Ukrainy wydano 3.999 zezwoleń na prace, w tym  1.886 zezwoleń wydano na okres powyżej 2 lat.
Dodatkową okolicznością, która zwiększa wyzwania związane z migracjami ludności, jest fakt zniesienia w 2017 r. wiz krótkoterminowych dla obywateli Ukrainy.
W 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowano  22.790 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi spoza Unii Europejskiej, w tym 19.412 dotyczyło obywateli Ukrainy.
Dane pochodzą z informacji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz z raportu MRPiPS Zatrudnienie Cudzoziemców 2017 r.