Artykuły - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1543) wprowadziła szereg rozwiązań ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców, m.in.:

Każdy cudzoziemiec otrzyma automatycznie numer PESEL jeśli zamelduje się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni. Jeśli natomiast cudzoziemiec nie ma możliwości zameldowania się a chce uzyskać numer PESEL wówczas musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

W Polsce status osoby bezrobotnej na rynku pracy określa Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Ustawa ma zastosowanie do obywateli polskich oraz  do określonych kategorii cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.