Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Cz. III - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ważne:

Jeśli doświadczasz przemocy, dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

 1. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuraturę. Szybka reakcja umożliwi zapewnienie ochrony Tobie oraz Twoim bliskim, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia.
 2. W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie
 1. W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji lub podmiotu. Kompetencje instytucji i podmiotów pomocowych są następujące:
 • ośrodki pomocy społecznej, działające w każdej gminie - pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie, działające w każdym powiecie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości,
 • ośrodki interwencji kryzysowej – schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ich dzieciom bez skierowania i bez względu na dochód, pomoc specjalistyczna: psychologiczna, prawna, socjalna, terapeutyczna, dostęp do pomocy medycznej, wsparcie w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracowanie planu pomocy
 • prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się,
 • sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich,
 • ochrona zdrowia – udzielenie pomocy lekarskiej, wystawienie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach, udzielenie  informacji nt. specjalistycznych poradni medycznych,
 • komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy nadużywanie alkoholu, do komisji można złożyć wniosek o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.
 1. Możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002 (czynny przez całą dobę).

Jeśli dopuszczasz się przemocy wobec swoich bliskich i chcesz zmienić swoje zachowanie możesz zgłosić się do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Celem programu jest m.in. powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, umiejętności wychowania dzieci bez używania przemocy, zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy.  Informacje nt. programów korekcyjno-edukacyjnych uzyskach w powiatowych centrach pomocy rodzinie, a w przypadku Elbląga i Olsztyna – w miejskich ośrodkach pomocy społecznej.

Udostępnij