Praca z klientem cudzoziemskim cz. II - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Wojewódzka mapa instytucji i ich charakterystyka

Jak już wspomniano, z perspektywy cudzoziemców najważniejszym zadaniem Wojewody jest prowadzenie procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Przyjazd do Polski jest możliwy w ramach ruchu bezwizowego lub wjazdu na podstawie wizy. Ruch bezwizowy umożliwia pobyt w Polsce na okres do trzech miesięcy, bez prawa pracy. Przyjazd na podstawie wizy jest możliwy na czas ważności tej wizy – co najwyżej jeden rok. Uprawnienia cudzoziemca do pracy zależą z kolei od rodzaju wizy. W rezultacie, w praktyce każda osoba, która zamierza przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż rok, potrzebuje uzyskać w Polsce zezwolenie na pobyt i potwierdzającą fakt posiadania tego zezwolenia kartę pobytu.

Kluczowe podmioty zaangażowane w proces legalizacji pobytu i uzyskanie karty to:

Urzędy Wojewódzkie – Wydziały ds. cudzoziemców

Urzędy Pracy

Urząd do spraw Cudzoziemców

Straż Graniczna

urzędy konsularne RP poza granicami kraju

inne podmioty, których dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (Urzędy Skarbowe, Urzędy Stanu Cywilnego, pracodawcy).

Osoba, która przybywa do Polski (oraz ma ku temu udokumentowane powody), potrzebuje zatem wnioskować o zezwolenie na pobyt. Pierwszym zezwoleniem, o jakie można wnioskować, jest zezwolenie na pobyt czasowy. Może ono być wydane na okres do trzech lat. Bezterminowa legalizacja pobytu jest możliwa dopiero po określonym czasie pobytu w Polsce, pod warunkiem, że cudzoziemiec ma w Polsce regularne źródło dochodu (status rezydenta długoterminowego UE). Legalizacja cudzoziemców na pobyt stały jest też możliwa w przypadku, gdy wiążą ich z Polską więzi rodzinne (prawo stałego pobytu mogą uzyskać np. dzieci polskich obywateli oraz ich małżonkowie). Rozpatrywaniem wniosków o karty pobytu zajmują się Wydziały ds. Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich. Jest ich więc w Polsce 16. W niektórych województwach wydziały obejmują też sprawy obywatelstwa. W województwie warmińsko-mazurskim jest to Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Polskie prawo przewiduje, że co do zasady podejmowanie pracy w Polsce przez cudzoziemców wymaga zezwolenia. Obywatele sześciu państw (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Rosja, Armenia) mogą podejmować pracę na okres sześciu miesięcy bez zezwolenia – wyłącznie na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Rejestracją tych oświadczeń zajmują się Urzędy Pracy. Odpowiadają one także za wystawianie informacji starosty (tzw. testu rynku pracy), iż na dane stanowisko nie ma chętnych potencjalnych pracowników wśród Polaków lub innych osób, które posiadają w Polsce prawo do podejmowania pracy bez zezwolenia. Informacje starosty są potrzebne w większości przypadków wnioskowania o zezwolenie na pracę rozpatrywane przez Wojewodów.

Osoba niezadowolona z wyniku procedury o wydanie zezwolenia ma możliwość złożenia odwołania – organem II instancji w procedurach związanych z legalizacją pobytu jest Urząd do spraw Cudzoziemców.

Wojewodowie (wydziały polityki społecznej) są też odpowiedzialne za nadzór nad realizacją programów integracyjnych przewidzianych dla osoby objęte ochroną międzynarodową. Programy te są planowane i realizowane na szczeblu powiatowym – przez Powiatowe lub Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Zadaniem Wojewody jest jednak akceptacja przygotowanych na niższym szczeblu programów i udostepnienie na nie środków.

Wojewodowie są też organem władnym do nadania cudzoziemcom polskiego obywatelstwa.

Źródło:

Skrypt „Praca z klientem cudzoziemskim” Autor: Agnieszka Kosowicz

Udostępnij