Informacje nt. praw ofiar handlu ludźmi - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak globalnie łamane. Ofiarami handlarzy coroku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.


Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym
dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.


W polskim prawie, definicję handlu ludźmi zawarto w art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950), zgodnie z którą handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:


1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą


— w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografiilub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1–6.


Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).


Handel ludźmi jest zbrodnią:

  • polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka,
  • godzącą w godność i wolność człowieka,
  • popełnianą często z użyciem przemocy fizyczneji psychicznej,
  • powodującą poważne skutki psychiczne u ofiar,
  • nawet w sytuacji, gdy została popełniona za zgodą ofiary, której ofiarą może stać się KAŻDY!!!

Charakterystyka zjawiska handlu ludźmi:

  • grupy ryzyka:

— osoby małoletnie (dzieci i nastolatki),
— osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,
— osoby poszukujące pracy za granicą (bez znajomości języka, prawa i kultury kraju, w którym się znalazły),
— KAŻDY!!!

  • formy wykorzystania:

— praca przymusowa,
— wykorzystanie seksualne i zmuszanie do prostytucji,
— zmuszanie do żebrania,
— zmuszanie do popełniania przestępstw,
— niewolnictwo domowe,
— handel dziećmi,
— handel narządami ludzkimi.

 

Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi


Jest to portal informacyjny MSWiA, funkcjonujący w dwóch wersjach językowych — polskiej i angielskiej. Można w nim znaleźć informacje na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca m.in. akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, statystyki i publikacje.


Linki do portalu:


https://handelludzmi.eu/hl– wersja polska
https://handelludzmi.eu/hle– wersja angielska


Krajowe CentrumInterwencyjno-Konsultacyjne (KCIK)


Zostało utworzone w ramach realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi” i jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim: identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne), poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.


Kontakt do KCIK:


telefon: 22 628 01 20e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ternetowa:www.kcik.pl


Prawa ofiar handlu ludźmi – dostępne również w załączonych ulotkach (wjęzykach: rosyjskim, rumuńskim, wietnamskim, ukraińskim, angielskim, bułgarskim, chińskim).


Źródło:https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar

Udostępnij