Informacja o realizacji projektu – doradztwo kompetencyjne, Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych i wychowawców - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W październiku, listopadzie i grudniu 2019 r. kontynuowano rekrutację nauczycieli na szkolenia. Informacje i dokumenty zgłoszeniowe zamieszono na stronie projektu:

http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/szkolenia/

23-24 listopada 2019 r. zorganizowano szkolenia dla dwóch grup, w których łącznie wzięło łącznie udział 46 osób – nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Kolejne szkolenia dla dwóch grup  zaplanowane są w lutym 2020 r. 

W czasie 14 godzin dydaktycznych prowadzący przedstawili tematy:

Moduł 1:

 1. Sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji:
 • uczniowie cudzoziemscy w Polsce – wprowadzenie do tematyki (zarys zjawiska, akty prawne dotyczące nauczania dzieci cudzoziemskich);
 1. Kształcenie cudzoziemców w polskim systemie oświaty.
 2. Współpraca z rodzicami.
 3. Elementy metodyki nauki dzieci cudzoziemskich języka polskiego - metody pracy z uczniem cudzoziemskim i nieznającym języka polskiego.
 4. Sposoby postępowania i wdrażania do nauki w szkole dzieci migrantów.

Moduł 2:

 1. Czynniki warunkujący sytuację szkolną ucznia cudzoziemskiego: prawne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, system edukacji w kraju pochodzenia.
 2. Wsparcia dziecka cudzoziemskiego:
 • metody wsparcia dziecka,
 • mentoring rówieśniczy jako metoda wsparcia dziecka z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym,
 1. Przykłady dobrych praktyk.

Moduł 3:

 1. Sytuacja społeczno-psychologiczna dzieci, nauczycieli i rodziców z doświadczeniem międzykulturowości:
 • rozpoznawanie trudności adaptacyjnych rodziny i dziecka
 • wsparcie psychologiczne i pedagogiczne z uwzględnieniem trudności z odnalezieniem się w nowej sytuacji i doświadczeniem dramatycznych przeżyć,
 • metody adaptacji w nowym środowisku,
 • przygotowanie polskich rodziców na przyjęcie dziecka z innego kręgu kulturowego
 • przykłady dobrych praktyk.

Moduł 4:

 1. Doświadczenia z pracy doradcy z dziećmi cudzoziemskimi w środowisku szkolnym:
 • sposób organizacji pracy,
 • zadania,
 1. Praca z klasą wielokulturową - metody wykorzystywane w integracji klas zróżnicowanych kulturowo – przykłady dobrych praktyk.
 2. Adekwatne kulturowo narzędzia wsparcia i motywowania uczniów z doświadczeniem migracyjnym.
 3. Przykładowe scenariusze zajęć lekcyjnych oferujące wiedzę z międzykulturowości.
Udostępnij