Zapraszamy uczniów, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi cudzoziemskimi do udziału w konkursie audiowizualno-plastycznym dla młodzieży szkolnej „Witaj w naszej klasie”. - Olsztyn Cudzoziemcy

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
ue fundusz azylu migracjiiintegracji wojewoda warminsko mazurski  caritas logo 

Projekt „System wsparcia cudzoziemców przebywających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze adaptacji i integracji społecznej” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, realizowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas Polska.


witaj w naszej klasie

Zapraszamy uczniów, którzy na co dzień mają kontakt z dziećmi cudzoziemskimi do udziału w konkursie audiowizualno-plastycznym dla młodzieży szkolnej „Witaj w naszej klasie”.

Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje coraz więcej cudzoziemców. W związku z tym do wielu szkół uczęszczają uczniowie z innych krajów. Jeśli w Twojej klasie również uczy się taka osoba lub osoby i masz na co dzień styczność z międzykulturowym środowiskiem  to zapraszamy Cię do udziału w konkursie „Witaj w naszej klasie”.

Cele konkursu:

 • Pokazanie pozytywnych wzorców budowania relacji i dialogu z osobami z innych krajów lub kręgów kulturowych.
 • Wskazanie korzyści wynikających z różnic kulturowych i pozytywnego wpływu na rozwój wszystkich stron.
 • Wskazanie przykładów przyjaźni z dziećmi z innych kultur i nawiązywania dialogu międzykulturowego.
 • Przedstawienie dzieci cudzoziemców w aspekcie ich pozytywnego wpływu na relacje między uczniami.
 • Przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.
 • Przyczynienie się większego zainteresowania uczniów poznaniem i zrozumieniem innych kultur.
 • Zaktywizowanie uczniów polskich i cudzoziemskich do wspólnego działania i pracy zespołowej.
 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z innych krajów i kręgów kulturowych.
 • Promowanie otwartości do cudzoziemców i innych kultur.
 • Pokazanie, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.

Kto może wziąć udział:

 • Dzieci polskie uczęszczające do szkoły w woj. warmińsko-mazurskim, w których klasach lub najbliższym środowisku znajdują się dzieci cudzoziemskie reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.
 • Dzieci cudzoziemskie uczęszczające do polskich szkół reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych lub prawnych.

Zadania konkursowe:

 • przygotowanie w formie audiowizualnej krótkiego (maksymalnie 5 minut) filmu nakręconego telefonem komórkowym/kamerą lub pracy plastycznej o tematyce związanej z kolegami i koleżankami w klasie/najbliższym środowisku pochodzącymi z innych krajów,
 • nadesłane prace powinny być świadectwem konkretnych uczniów na temat ich koleżeńskiej relacji z koleżankami/kolegami z innych krajów/kręgów kulturowych i wskazywać, że pomimo bariery językowej i kulturowej największą wartością niezależną od miejsca na ziemi są m.in. szacunek i przyjaźń.
 • przedstawienie spostrzeżeń na temat Polski i pozytywnych relacji między uczniami polskimi i cudzoziemskimi z perspektywy dzieci pochodzących z innych krajów.

Nagrody:                                                                           

 • Tablety o wartości ok 1300 zł.

Nagrody w konkursie współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

W celu zgłoszenia udziału w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zapoznać się z regulaminem udziału w konkursie, które dostępne są na stronie: http://migranci-warmiamazury.caritas.pl/konkurs/

Przystępując do konkursu „Witaj w naszej klasie” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z załącznikami (załączniki nr 1 i 3 wypełnia uczestnik konkursu, załącznik nr 2 – osoby uwiecznione na nagraniu (jeśli dotyczy))  i przesłać do Organizatora wraz z elektroniczną wersją pracy zapisaną na nośniku CD/DVD.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres: Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa z dopiskiem: „Praca na konkurs „Witaj w naszej klasie” – woj. warmińsko-mazurskie”.

Harmonogram konkursu „Witaj w naszej klasie”

 • Nadsyłanie prac: od dnia ogłoszenia konkursu do 15 września 2019 r.
 • Obrady Komisji Konkursowej: od 1 do 15 października 2019 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 16-30 października 2019 r.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie wpłynie minimum 20 prac konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji konkursu.

Załączniki:

Formularz_zgłoszeniowy_-_konkurs_Witaj_w_naszej_klasie.docx.pdf

Regulamin_-_konkurs_Witaj_w_naszej_klasie.pdf

 

Udostępnij